Tiểu cảnh nước dưới giếng trời

Liên hệ

Giếng trời vốn là khoảng không gian trống lấy không khí và ánh sáng cho nhà phố. Vì vậy, xây dựng ở vị trí này một góc tiểu cảnh sẽ tạo ra một cách nhìn mới cho không gian nhà...

Tiểu cảnh nước dưới giếng trời

Giếng trời vốn là khoảng không gian trống lấy không khí

và ánh sáng cho nhà phố, được nhìn từ trên xuống,

tạo ra một cách nhìn mới cho không gian này. Xây dựng ở vị trí này

một góc tiểu cảnh sẽ tạo ra một cách nhìn mới cho không gian nhà phố.

Tiểu cảnh nước luôn là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn.


Tiểu cảnh nước dưới giếng trời

0913574894