Tiểu cảnh hòn non bộ

Liên hệ

Tiểu cảnh non bộ được thi công dưới hình thức sân vườn khô nhà phố, vị trí được đặt ở tiền sảnh của căn nhà. Tiểu cảnh đã lấp đi được khoảng diện tích rộng rãi, vừa tăng tính thẩm...

Tiểu cảnh hòn non bộ

Tiểu cảnh non bộ được thi công dưới hình thức sân vườn khô nhà phố, vị trí được đặt ở tiền sảnh của căn nhà. Tiểu cảnh đã lấp đi được khoảng diện tích rộng rãi, vừa tăng tính thẩm mỹ.

 

Tiểu cảnh hòn non bộ

0913574894