Tiểu cảnh non bộ trong nhà

Liên hệ

Tiểu cảnh non bộ được thiết kế dưới dạng tiểu cảnh khô được đặt ở vị trí giếng trời, khi công trình hoàn thành đã đem lại kết quả ngoài mức dự định so với bản thiết kế.

Tiểu cảnh non bộ được thiết kế dưới dạng tiểu cảnh khô được đặt ở vị trí giếng trời, khi công trình hoàn thành đã đem lại kết quả ngoài mức dự định so với bản thiết kế. Chủ nhà rất hài lòng với công trình này.

Tiểu cảnh non bộ trong nhà

 

0913574894