Tiểu cảnh sân trường cán bộ Thương Mại

Liên hệ

Tiểu cảnh được xây dựng tại sân trước của các trường đại học, khu văn phòng, khu chung cư.

Tiểu cảnh được xây dựng tại khuôn viên trung tâm của trường cán bộ thương mại, các loại đá và cây được chúng tôi lựa chon cẩn thận để làm nên công trình này.

 

tiểu cảnh non bộ

 

0913574894