Vườn non bộ nước

Liên hệ

Vườn non bộ nước được thi công ngoài trời, việc thiết kế và đặt vị trí cho tiểu cảnh non bộ ngoài ý nghĩ về phong thủy, nó thể hiện sự gắn bó với thiên nhiên của chủ nhà.

Vườn non bộ nước

Vườn non bộ nước được thi công ngoài trời, việc thiết kế và đặt vị trí cho tiểu cảnh non bộ ngoài ý nghĩ về phong thủy, nó thể hiện sự gắn bó với thiên nhiên của chủ nhà.

 

Vườn non bộ nước

0913574894