cây bưởi

Liên hệ

cây bưởi thường được trồng trong sân vườn vừa lấy bóng mát vừa là một cây ăn quả đầy chất dinh dưỡng

0913574894