Cây đại đế vương

Liên hệ

Cây đại đế vương có màu sắc đẹp, lá to, dễ sống trong các môi trường ánh sáng kém và khó khăn.

0913574894