Cây chuối rẻ quạt

Liên hệ

Cây chuối rẻ quạt thích hợp trong không gian trang tri thoáng đãng, rộng rãi và nhiều nắng.

0913574894