Cây dứa Hà Lan

Liên hệ

Cây thân ngắn, nhỏ. Lá cứng xếp dày đặc trên thân, xòe rộng, mép có răng, màu xanh mốc trắng.

Cây dứa Hà Lan

Cây thân ngắn, nhỏ. Lá cứng xếp dày đặc trên thân, xòe rộng, mép có răng, màu xanh mốc trắng.

0913574894