Cây tre vàng sọc

Liên hệ

Cây tre vàng sọc là loại cây được dùng để trồng làm cảnh khá phổ biến ở trong sân vườn trong cảnh quan công viên. Cây mọc khỏe dễ trồng, cây phát triển khá nhanh. thân và cành nhánh đều...

Cây tre vàng sọc là loại cây được dùng để trồng làm cảnh khá phổ biến ở trong sân vườn trong cảnh quan công viên. Cây mọc khỏe dễ trồng,có thể trồng bằng các cây con từ măng với một phần thân ngầm hoặc có thể lấy các phần thân già với các mắt ngủ đem nhúng bùn rồi trồng, cây phát triển khá nhanh. thân và cành nhánh đều có màu vàng tươi với những sọc xanh dọc theo nhánh rất đẹp.

0913574894