Cây trầu bà đỏ

Liên hệ

Cây trầu bà đỏ được dùng làm cây trang trí tại phòng khách, phòng làm việc, sảnh khách sạn hay kết hợp làm những công trình tiểu cảnh, đài nước..

Cây trầu bà đỏ được dùng làm cây trang trí tại phòng khách, phòng làm việc, sảnh khách sạn hay kết hợp làm những công trình tiểu cảnh, đài nước..

0913574894