Cây cau trắng

Liên hệ

Cây ngoại thất

Cây cau trắng

Cụm hoa mọc ra từ các đốt nơi lá rụng, mang hoa đơn tính cùng gốc. Hoa màu trắng, quả hình trái xoan cứng, mập  khi chín màu đỏ.

0913574894