Trầu bà cửa sổ

Liên hệ

Trầu bà cửa sổ là loại cây thân thảo, gốc cây có nhiều đốt, cây có nhiều nhánh. Phiến lá màu xanh, có đặc tính như giấy, hình bầu dục tròn, trên phiến lá có nhiều chỗ to nhỏ.

Cây trang trí

Trầu bà cửa sổ là loại cây thân thảo, có tính bò lan lâu năm, gốc cây có nhiều đốt, cây có nhiều nhánh. Phiến lá màu xanh, có đặc tính như giấy, hình bầu dục tròn, trên phiến lá có nhiều chỗ to nhỏ khác nhau.

0913574894