Cây dừa

Liên hệ

Cây dừa được trồng trong sân vườn thường ở vị trí gần bờ ao, mỗi buổi trưa hè, cây dừa in bóng xuấng mặt nước thật duyên dáng.

Cây dừa

Cây dừa được trồng trong sân vườn thường ở vị trí gần bờ ao, mỗi buổi trưa hè, cây dừa in bóng xuấng mặt nước thật duyên dáng.

0913574894