Cây dừa cạn

Liên hệ

Cây dừa cạn thuộc loại cây thân thảo, bụi nhỏ, phân cành nhiều, thường được dùng để trang trí trong phòng khách, phòng ngủ...

Cây dừa cạn

Cây dừa cạn thuộc loại cây thân thảo, bụi nhỏ, phân cành nhiều, thường được dùng để trang trí trong phòng khách, phòng ngủ...

0913574894