Cây ngân hậu- cây đại đế

Liên hệ

Cây đại đế là loại cây không khó trồng trong không gian nội thất, chúng phù hợp với loại đất tơi xốp không bám dính, giữ ẩm tốt, đất trồng có thể là đất thịt, than bùn...

Cây đại đế

Cây đại đế là loại cây không khó trồng trong không gian nội thất, chúng phù hợp với loại đất tơi xốp không bám dính, giữ ẩm tốt, đất trồng có thể là đất thịt, than bùn, đá trân châu hoặc bầu đất trồng lan.

0913574894