Cây vú sữa

Liên hệ

Cây vú sữa, cây sân vườn, cay cong trinh, cay xanh, cay canh

Cây vú sữa

Cây vú sữa vừa có thể trồng làm cây bóng mát vừa làm cây ăn quả.

cay vu sua

0913574894