Dây đăng tiêu

Liên hệ

Dây đăng tiêu là loại cây dây leo nở vào nhiều tháng trong năm nhưng khoe sắc rực rỡ và gây ấn tượng mạnh nhất vào mùa hè.Dàn hoa đăng tiêu rủ xuống những chuỗi hoa vàng màu cam rực...

Dây đăng tiêu

Dây đăng tiêu là loại cây dây leo nở vào nhiều tháng trong năm nhưng khoe sắc rực rỡ và gây ấn tượng mạnh nhất vào mùa hè.Dàn hoa đăng tiêu rủ xuống những chuỗi hoa vàng màu cam rực rỡ tuyệt đẹp.

0913574894