Dây tơ hồng

Liên hệ

Dây tơ hồng biểu tượng của ông Tơ, bà Nguyệt cho tình yêu lứa đôi. Dây tơ hồng còn có tác dụng điều trị bệnh ho lây ngày, hen suyễn, gối đau mỏi...... và nhiều bệnh khác.

Dây tơ hồng

Dây tơ hồng biểu tượng của ông Tơ, bà Nguyệt cho tình yêu lứa đôi. Dây tơ hồng còn có tác dụng điều trị bệnh ho lây ngày , hen suyễn, gối đau mỏi...... và nhiều bệnh khác.

0913574894